INSPIRE

כי בשבילם התחדשות, היא שגרה.

מה הסיפור שלך CHO SEUNG-WOO?

מי אתה? מהיכן באת? מה עיצב אותך? מה הפך אותך למי שאתה? מה מניע אותך? מה התשוקה שלך? מה חשוב לך ומה משפיע על הבחירות שלך?

מה הסיפור שלך HENRY LAU?

מי אתה? מהיכן באת? מה עיצב אותך? מה הפך אותך למי שאתה? מה מניע אותך? מה התשוקה שלך? מה חשוב לך ומה משפיע על הבחירות שלך?

מה הסיפור שלך LEE JONG-SUK?

מי אתה? מהיכן באת? מה עיצב אותך? מה הפך אותך למי שאתה? מה מניע אותך? מה התשוקה שלך? מה חשוב לך ומה משפיע על הבחירות שלך?

מה הסיפור שלך JUNK HAE-IN?

מי אתה? מהיכן באת? מה עיצב אותך? מה הפך אותך למי שאתה? מה מניע אותך? מה התשוקה שלך? מה חשוב לך ומה משפיע על הבחירות שלך?

KPOP WORKERS
יודעים ש…

"לכל KPOP WORKER יש מטרה נעלה יותר מאשר ההצלחה הפרטית שלו. המטרה הזו היא הכוח שמאפשר לו לייצר את השינוי בעולם."

גיליתם כבר את המטרה הנעלה שלכם?

רוצים לדעת יותר?

אני מחכה לשמוע מכם!